Eindhoven Internet Award - criteria

Wat zijn de criteria?
De Eindhoven Internet Award (EIA) bekroont vooruitstrevende, originele en creatieve ideeën om te zorgen dat het niet-zakelijk gebruik van internet, bijvoorbeeld:
     o  makkelijker of veiliger wordt
     o  ingezet kan worden voor educatieve doeleinden
     o  gebruikt kan worden mensen meer bij elkaar en bij de maatschappij te betrekken

De prijswinnaar moet de plannen met succes uitgevoerd hebben. Het initiatief moet in de regio Eindhoven een belangrijke impact of uitstraling hebben, en bijvoorkeur ook landelijk bekend zijn.
Voor de toekenning van de prijs worden aspecten beoordeeld als visie, kwaliteit, innovativiteit, impact en uitvoeringsvorm, de manier waarop de inzichten in de markt zijn gezet of anderszins ter beschikking zijn gekomen, en de aantoonbare en actieve rol die de winnaar heeft vervuld.
 

Wie zit er in de jury?
Een vakkundige jury evalueert mogelijke kandidaten en stelt een prijswinnaar vast. De jury bestaat uit vertegenwoord
igers van:
     o  wetenschappelijke instituten

     o  bedrijfsleven

     o  DSE
     o  gemeente Eindhoven
     o  internetorganisaties.

Waaruit bestaat de prijs?
De prijs bestaat uit een kunstwerk gemaakt door Renée van Leusden, beeldend kunstenares in Vught. De naam van het werk is 'Free at Last', maar het drukt ook vrijheid, openheid en originaliteit uit, en dat willen we graag ook herkennen in de Eindhoven Internet Award. Zie de pagina 'Award' op deze website. De Stichting IAE (Internet Access Eindhoven) stelt een geldbedrag ter beschikking.

  laatst gewijzigd 2012